o Nás

 

Unikátní platforma pro doučování

Eduma.cz je platforma pro online doučování a vzdělávání. Tento projekt je v České republice unikátní zejména proto, že samotné doučování probíhá online v reálném čase na naší vlastní platformě. Vytvořili jsme interaktivní online učebnu, kde mají studenti a učitelé kromě video přenosu k dispozici také interaktivní plochu. Ta slouží jak pro psaní poznámek a kreslení pro studenta, tak pro poznámky a nákresy učitele, které mu pomohou v jeho výkladu.

Boříme bariéry klasického doučování

Podle našich průzkumů zájem o doučování ze strany učitelů je velmi vysoký - až 70 % učitelů by rádo doučovalo své žáky a studenty. Problémů, proč se doučování nakonec neuskuteční, je hned několik. Zde uvádíme tři základní: nedostatek specializovaných učitelů v dané lokalitě nedostatek času spojeného s cestou za doučováním náklady na cestu za doučováním Eduma.cz řeší všechny problémy najednou. Díky doučování online v reálném čase není důležité, kde se učitel nebo student právě nachází. Stačí vám pouze připojení k internetu. A také nemusíte řešit čas ani náklady spojené s cestou za učitelem nebo studentem. Student platí pouze za samotné doučování cenu, kterou si učitel stanoví.

Z e-learningu do reálného času

Formou e-learningu se dnes vzdělávají tisíce a desetitisíce lidí po celém světě. Proč jim to neulehčit, a neprovádět tak doučování přímo v reálném čase? Oproti e-learningu šetří online doučování čas na zpětnou vazbu a zkvalitňuje samotné doučování díky probírání a řešení konkrétních problémů daného studenta. Student má jistotu, že se naučí a pochopí přesně to, co potřeboval, a učitel má okamžitou zpětnou vazbu, zda byl jeho výklad srozumitelný a hlavně užitečný.

Pohodlí pro studenty, příležitost pro učitele

Studenti nejsou odkázáni pouze na učitele z jejich školy či přilehlého okolí. Mohou si vybírat učitele (a předměty) dle reálného hodnocení ostatních studentů a také v době, kdy se jim to hodí. Nenabízí-li se studentovi žádný vhodný termín pro jeho doučování, pak jednoduše zadá poptávku a čeká, až se mu někdo z učitelů přizpůsobí. Pro učitele je doučování přes Eduma.cz mimo jiné příležitostí k seberealizaci. Tu totiž klasické vyučování na školách zčásti omezuje. Učitelé si sami volí, co chtějí doučovat. Samozřejmě se však musí přizpůsobit poptávce studentů. Navíc je to pro ně způsob slušného přivýdělku. Cenu za hodinu doučování si určují sami, stejně tak čas, kdy vypíšou své hodiny. Omezen není ani počet hodin, které mohou učitelé vypisovat.

Neomezeno pouze na doučování

Eduma.cz doučováním začíná, ale nekončí. Předměty či kurzy si může vypsat kdokoliv jakékoliv. Chcete-li prostřednictvím Eduma.cz sdílet se studenty své nadšení do online marketingu, programování nebo například koučování, klidně můžete. Pokud najdete pro své předměty a kurzy či posluchače, můžete si vypsat zkrátka cokoliv.

Kdo jsme

Projekt jsme vytvořili vzájemnou synergií jako čtyři partneři z různých odvětví. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní vzdělávání je základním kamenem pro úspěšné fungování a růst v kariérním světě. Chtěli jsme vytvořit takové prostředí, kdy budou mít všichni stejné podmínky a možnosti pro vzdělávání, potažmo doučování. Díky Eduma.cz se nám to alespoň částečně podařilo. Nyní už je to pouze na vás.